Спеціальності

Факультет інформаційно-комп’ютерних технологій здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавра та магістра за денною і заочною формами навчання.

Підготовка бакалаврів за спеціальностями:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» (кафедра інженерії програмного забезпечення)

– Освітньо-професійна програма: «Інженерія програмного забезпечення»

 • 122 «Комп’ютерні науки» (кафедра комп’ютерних наук)

– Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерна графіка та розробка ігор» (бакалавр)

 • 123 «Комп’ютерна інженерія» (кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки)

– Освітньо-професійна програма: «Комп’ютерна інженерія»

 • 125 «Кібербезпека» (кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки)

– Освітньо-професійна програма: «Кібербезпека»

 • 126 «Інформаційні системи та технології» (кафедра комп’ютерних наук)

– Освітньо-професійна програма: «Системи бізнес-аналітики»

 • 163 «Біомедична інженерія» (кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації)

– Освітньо-професійна програма: «Біомедична інженерія»

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації)

– Освітньо-професійна програма: «Телекомунікації та радіотехніка»

– Освітньо-професійна програма: «Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу»

Підготовка магістрів за спеціальностями:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» (кафедра інженерії програмного забезпечення)

– Освітньо-професійна програма: «Інженерія програмного забезпечення»

– Освітньо-професійна програма: «Управління ІТ-проектами»

 • 126 «Інформаційні системи та технології» (кафедра комп’ютерних наук)

– Освітньо-професійна програма: «Інформаційні системи та технології»

 • 163 «Біомедична інженерія» (кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації)

– Освітньо-професійна програма: «Біомедична інженерія»

 • 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (кафедра біомедичної інженерії та телекомунікації)

– Освітньо-професійна програма: «Телекомунікації та радіотехніка»

– Освітньо-професійна програма: «Інформаційні відеосистеми та системи контролю доступу»

На факультеті передбачена підготовка фахівців за скороченим терміном підготовки на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальностями:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення» (кафедра інженерії програмного забезпечення)

– Освітньо-професійна програма: «Інженерія програмного забезпечення»